páneček mi uřízl kus hadice, abych neničil tu na zalívání